Menu strony
Rozmowa
Moda dla mężczyzny

Jak dobrze się pokazać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjne jest sytuacją bez wątpienia stresującą, jednak należącą do niezwykle często występujących na dzień dzisiejszy. Łączą się z nią określone normy i wymagania, które powinien spełniać kandydat na dane stanowisko. Ustalenia te dotyczą na przykład wyglądu.