Menu strony

Zasady korzystania z serwisu www.rzeczystad.pl

Serwis Rzeczystad.pl, zwany jest w dalszej części tego dokumentu Serwisem. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym dokumencie.

Odpowiedzialność


Wszelkie informacje znajdujące się w Serwisie zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Rzeczystad.pl mogą być uznane za rzetelne. Rzeczystad.pl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Prawa autorskie


Rzeczystad.pl posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do tworzenia odsyłaczy (tzw. linków) do Serwisu, nie obejmuje to jednak prawa do powodowania wyświetlania stron Serwisu lub jego części w ramkach (tzw. frames), będących elementami innych serwisów lub stron internetowych. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Rzeczystad.pl. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Rzeczystad.pl.

Znaki towarowe


Wszelkie nazwy i znaki towarowe użyte w serwisie nie należące do Rzeczystad.pl mogą być znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.